Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
OŚWIATA Aktualizacja podstawowej kwoty dotacj na rok 2019 2019-10-28 11:01:35 Publikacja Piotr Mazgaj AKU134
2019 SPRAWOZDANIA 2019-10-28 10:18:44 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD038
2019 SPRAWOZDANIA 2019-10-28 10:09:30 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD038
Ogłoszenia XII SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 2019-10-28 07:12:44 Publikacja Piotr Mazgaj AKU133
Aktualne PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2019/2020 2019-10-18 11:59:42 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.8.2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2019/2020 2019-10-18 11:59:42 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.8.2019
Ogłoszenia OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU Mercedez-Benz 1219 AF 2019-10-16 13:54:42 Publikacja Piotr Mazgaj AKU131
Ogłoszenia OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU Mercedez-Benz Daimler LF 409 2019-10-16 13:54:42 Publikacja Piotr Mazgaj AKU132
Uchwały w sprawie nadanie imienia Szkole Podstawowej w Świnnej 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/87/19
Uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniujcego kandydatów na ławników 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/88/19
Uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na... 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/89/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Gminy Świnna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego... 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/90/19
Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świnna za pomocą innego instrumentu płatniczego 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/91/19
Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świnna 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/92/19
Uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA... 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/93/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Świnna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania... 2019-10-16 12:44:57 Publikacja Piotr Mazgaj XI/94/9
Wyniki - udzielenia zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY... 2019-10-08 11:51:46 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.6.2019
IMIENNE GŁOSOWANIE XI SESJA - 20 WRZEŚNIA 2019 R. 2019-10-08 09:49:48 Aktualizacja Piotr Mazgaj 10
IMIENNE GŁOSOWANIE XI SESJA RADY GMINY - 20 WRZEŚNIA 2019 R. 2019-10-08 09:48:08 Publikacja Piotr Mazgaj 10
WYBORY WYBORY - 2019 - SEJM I SENAT 2019-10-07 09:00:23 Aktualizacja Piotr Mazgaj AKU129