Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-10/04/07
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup oraz wdrożenie oprogramowania pozwalającego na stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 293662 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teleinformatycznej wraz z potrzebnym... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 76946 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Remont mostu drogowego na potoku Przyłękówka w ciągu ul. Przy Stoku w miejscowości Świnna - uszkodzonego... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 122240 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Przyłękowie - Pokusówka - etap I. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 123782 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja i bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Świnna - etap II. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 161185 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 144736 - 2008
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 203176 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Pewel Mała – etap I.” 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-04/09/06
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony - Budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Trzebini - etap... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 170274 - 2009
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i punktów działalności gospodarczej z terenu... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-17/05/07
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 139619 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnnej w roku szkolnym 2007/2008 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj 130686 - 2007
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pewel Mała znajdującym się na terenie Gminy Świnna -... 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj OR-24/10/06
2002 Henryk Alojzy Jurasz - WÓJT GMINY 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK001
2002 Janina Wiewióra - SKARBNIK GMINY 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK002
2002 Janina Cul - SEKRETARZ GMINY 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK003
2002 Ewa Stajniak - KIEROWNIK GOPS 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK004
2002 Jolanta Mazgaj - KIEROWNIK USC 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK005
2002 Józefa Jurasz - ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC 2009-10-13 11:34:26 Publikacja Piotr Mazgaj MAJATEK006