Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W SEZONIE 2020/2021 2020-10-23 11:41:09 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.3.2020
2020 OPINIE 2020-10-22 14:17:36 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040
Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żywiec przy... 2020-10-22 13:49:45 Publikacja Piotr Mazgaj XX/143/20
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2020 oraz załączników Nr 2c, 4 i 8 do uchwały Nr XIV/121/19 Rady Gminy Świnna... 2020-10-22 13:49:45 Publikacja Piotr Mazgaj XX/144/20
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2020 oraz załączników Nr 3 do uchwały Nr XIV/121/19 Rady Gminy Świnna z dnia... 2020-10-22 13:49:45 Publikacja Piotr Mazgaj XX/145/20
Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-10-22 13:49:45 Publikacja Piotr Mazgaj XX/146/20
Ogłoszenia XX SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 30 WRZEŚNIA 2020 R. 2020-09-29 13:23:17 Publikacja Piotr Mazgaj AKU149
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XVIII/20 2020-09-10 08:56:40 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/20
IMIENNE GŁOSOWANIE XIX SESJA RADY GMINY - 26 SIERPNIA 2020 R. 2020-09-10 08:32:36 Publikacja Piotr Mazgaj 18
Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-09 12:20:45 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/142/20
Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/225/09 Rady Gminy Świnna z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych... 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/132/20
Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/133/20
Uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Trzebini 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/134/20
Uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Świnnej 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/135/20
Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/136/20
Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/137/20
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/138/20
Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej... 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/139/20
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2020 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/140/20
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 oraz zmiany załącznika Nr 2c do Uchwały Nr XIV/121/19 Rady Gminy Świnna z dnia... 2020-09-09 11:55:51 Publikacja Piotr Mazgaj XIX/141/20