Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia NADZWYCZAJNA XIX SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 26 SIERPNIA 2020 R. 2020-08-26 10:56:14 Publikacja Piotr Mazgaj AKU148
2020 SPRAWOZDANIA 2020-08-19 07:29:48 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD039
WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 INFORMACJE WYBORCZE 2020-07-29 11:59:31 Aktualizacja Piotr Mazgaj 1
Wyniki - udzielenia zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARG NIEOGRANICZONY: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU... 2020-07-16 13:36:41 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
Inwestycje ZAWIADOMIENIE STAROSTY ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO... 2020-07-07 09:23:37 Publikacja Piotr Mazgaj AKU147
Aktualne PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-07-03 15:43:38 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-07-03 15:43:38 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
Aktualne PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-07-02 10:40:36 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-07-02 10:40:36 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XVII/20 2020-06-30 13:01:00 Publikacja Piotr Mazgaj XVII/20
Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Gminy Świnna 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/125/20
Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/126/20
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2020 oraz zmiany załączników Nr 1b, 2b, 2c, 3, 4, 4a i 8 do uchwały Nr XIV/121/19... 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/127/20
Uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/121/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/128/20
Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świnna wotum zaufania 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/129/20
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2019 rok 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/130/20
Uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Świnna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-30 12:48:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVIII/131/20
IMIENNE GŁOSOWANIE XVIII SESJA RADY GMINY - 22 CZERWCA 2020 R. 2020-06-30 09:14:51 Publikacja Piotr Mazgaj 17
Aktualne PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-06-26 14:30:15 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO... 2020-06-26 14:30:15 Aktualizacja Piotr Mazgaj GK.2711.2.2020