Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XVI/19 2020-02-12 12:00:37 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/19
IMIENNE GŁOSOWANIE XVI SESJA - 30 GRUUDNIA 2019 R. 2020-02-12 11:50:00 Aktualizacja Piotr Mazgaj 15
IMIENNE GŁOSOWANIE XVI SESJA - 30 GRUUDNIA 2019 R. 2020-02-12 11:47:26 Publikacja Piotr Mazgaj 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o... 2020-02-12 09:13:19 Publikacja Piotr Mazgaj 1212
Ochrona środowiska INFORMACJE 2020-02-06 11:20:38 Aktualizacja Piotr Mazgaj 11
Obrona Cywilna VADEMECUM - 2019 2020-01-31 10:29:42 Publikacja Piotr Mazgaj 333
Ochrona środowiska INFORMACJE 2020-01-24 09:35:10 Aktualizacja Piotr Mazgaj 11
2020 OPINIE 2020-01-22 09:44:51 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040
2020 OPINIE 2020-01-22 09:43:07 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK 2020-01-20 13:16:20 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2714.1.2020
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz załączników Nr 3 i Nr 2d do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/113/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznych stawek podatku od... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/114/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2020... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/115/19
Uchwały w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr XV/108/19 Rady Gminy Świnna z dnia 11 grudnia 2019 r.... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/116/19
Uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz przyjęcia Statutu Związku 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/117/19
Uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/118/19
Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/119/19
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/120/19
Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2020 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/121/19
Ogłoszenia XVII SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 20 STYCZNIA 2020 R. 2020-01-16 12:18:21 Publikacja Piotr Mazgaj AKU141