Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2020 OPINIE 2020-01-22 09:44:51 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040
2020 OPINIE 2020-01-22 09:43:07 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK 2020-01-20 13:16:20 Publikacja Piotr Mazgaj GK.2714.1.2020
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz załączników Nr 3 i Nr 2d do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/113/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznych stawek podatku od... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/114/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia na rok 2020... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/115/19
Uchwały w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr XV/108/19 Rady Gminy Świnna z dnia 11 grudnia 2019 r.... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/116/19
Uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz przyjęcia Statutu Związku 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/117/19
Uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/118/19
Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii... 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/119/19
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/120/19
Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2020 2020-01-17 10:23:21 Publikacja Piotr Mazgaj XVI/121/19
Ogłoszenia XVII SESJA RADY GMINY ŚWINNA - 20 STYCZNIA 2020 R. 2020-01-16 12:18:21 Publikacja Piotr Mazgaj AKU141
Sprawy wojskowe KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 2020-01-16 07:27:49 Publikacja Piotr Mazgaj AKU140
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XII/19 2020-01-13 12:12:43 Publikacja Piotr Mazgaj XII/19
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XIII/19 2020-01-13 12:12:43 Publikacja Piotr Mazgaj XIII/19
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XIV/19 2020-01-13 12:12:43 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/18
VIII KADENCJA PROTOKÓŁ NR XV/19 2020-01-13 12:12:43 Publikacja Piotr Mazgaj XV/19
IMIENNE GŁOSOWANIE XIV SESJA RADY GMINY - 28 LISTOPADA 2019 R. 2020-01-13 11:28:56 Publikacja Piotr Mazgaj 13
IMIENNE GŁOSOWANIE XV SESJA RADY GMINY - 11 GRUDNIA 2019 . 2020-01-13 11:28:56 Publikacja Piotr Mazgaj 14