Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia XV SESJA RADY GMINY - 11 GRUDNIA 2019 R. 2019-12-27 10:12:07 Aktualizacja Piotr Mazgaj AKU137
Ogłoszenia XVI SESJA RADY GMINY - 30 GRUDNIA 2019 R. 2019-12-23 09:27:46 Publikacja Piotr Mazgaj AKU139
Ogłoszenia ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŻYWIECKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO 2019-12-19 14:33:34 Publikacja Piotr Mazgaj AKU138
Regulamin organizacyjny SHCEMAT ORGANIZACYJNY 2019-12-19 08:21:20 Aktualizacja Piotr Mazgaj 1REGULAMIN
Regulamin organizacyjny SHCEMAT ORGANIZACYJNY 2019-12-19 07:51:17 Aktualizacja Piotr Mazgaj 1REGULAMIN
Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna – etap II: obejmujący obszar sołectwa Pewel... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/100/19
Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/101/19
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/102/19
Uchwały w sprawie wprowadzenia na rok 2020 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/103/19
Uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/104/19
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz załączników Nr 2d i Nr 4a do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/105/19
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz załącznika nr 4 do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/106/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XIV/107/19
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XV/108/19
Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świnna na rok szkolny 2019/2020 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XV/109/19
Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XV/110/19
Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz załącznika nr 4 do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27... 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XV/111/19
Uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2019 2019-12-17 16:58:37 Publikacja Piotr Mazgaj XV/112/19
2019 OPINIE 2019-12-12 10:39:30 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD037
2020 OPINIE 2019-12-12 10:38:19 Aktualizacja Piotr Mazgaj BUD040