Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny PROTOKOŁY Z SESJI
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-03 Symbol:  LIV/260/18
w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową 1427 S na odcinku o długości 620 mb w km 0+016 do km 0+636 w miejscowości Świnna
2018-09-03 Symbol:  LIV/259/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 2c do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-09-03 Symbol:  LIV/258/18
w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy Świnna na rok 2018 oraz załączników Nr 4 i Nr 4a do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-07-27 Symbol:  LIII/257/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnna
2018-07-24 Symbol:  LII/256/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pewli Małej, stanowiącej własność Gminy Świnna
2018-07-24 Symbol:  LII/255/18
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2018
2018-06-29 Symbol:  LI/254/18
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Świnna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018-06-29 Symbol:  LI/253/18
w sprawie ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Świnna
2018-06-29 Symbol:  LI/252/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 2c do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-06-29 Symbol:  LI/251/18
w sprawie zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2018
2018-06-29 Symbol:  LI/250/18
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2018
2018-06-07 Symbol:  L/249/18
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Świnna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-07 Symbol:  L/248/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2017 rok
2018-06-07 Symbol:  L/247/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świnna - etap II: obejmujący obszar sołectwa Pewel Mała
2018-06-07 Symbol:  L/246/18
w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna w 2018 r., przyjętego uchwałą Nr XLVII/234/18 Rady Gminy Świnna z dnia 28 marca 2018 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2011885 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony