Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny PROTOKOŁY Z SESJI
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-13 Symbol:  XLVI/230/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska -Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
2018-03-13 Symbol:  XLVI/229/18
w sprawie nabycia działki położonej w Trzebini
2018-03-13 Symbol:  XLVI/228/18
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018-03-13 Symbol:  XLVI/227/18
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Świnna do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczna Kraina Żywiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii
2018-03-13 Symbol:  XLVI/226/18
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
2018-03-13 Symbol:  XLVI/225/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-03-13 Symbol:  XLVI/224/18
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2018 oraz załącznika Nr 2c do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-03-13 Symbol:  XLVI/223/18
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2018
2018-01-15 Symbol:  XLV/222/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/205/17 Rady Gminy Świnna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018-01-15 Symbol:  XLV/221/18
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/185/17 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2018-01-15 Symbol:  XLV/220/18
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-01-15 Symbol:  XLV/219/18
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Świnna
2018-01-15 Symbol:  XLV/218/18
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/203/17 Rady Gmiuny Świnna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Świnna
2018-01-15 Symbol:  XLV/217/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/202/17 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017-12-28 Symbol:  XLIV/216/17
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 1833934 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony