Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-21 Symbol:  V/48/19
w sprawie zmiany załącznika Nr 2d do uchwały budżetowej Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019-03-21 Symbol:  V/47/19
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2019 oraz zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019-03-21 Symbol:  V/46/19
w sprawie zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2019 oraz zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019-03-21 Symbol:  V/45/19
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnnej.
2019-03-21 Symbol:  V/44/19
w sprawie zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2019
2019-03-21 Symbol:  V/43/19
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świnna
2019-03-21 Symbol:  V/42/19
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna w 2019 r.
2019-03-21 Symbol:  V/41/19
w sprawie zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr IV/36/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019-03-21 Symbol:  V/40/19
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji wydzielonego rachunku samorządowych jednostek oświatowych, określenia źródeł ich dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
2019-03-21 Symbol:  V/39/19
w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową 1415 S na odcinku w km od 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała
2019-03-21 Symbol:  V/38/19
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
2018-12-27 Symbol:  IV/37/18
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
2018-12-27 Symbol:  IV/36/18
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2019
2018-12-27 Symbol:  IV/35/18
w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 Rady Gminy Świnna za dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
2018-12-27 Symbol:  IV/34/18
w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świnna w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w stołówkach szkolnych” na lata 2019-2023

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2365150 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony