Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-12-29 Symbol:  XXXIX/234/2005
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/224/2005
w sprawie : górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Gminę Świnna, sposobu poboru, oraz wyznaczenia osób do poboru tych opłat, dla osób fizycznych, osób prawnych, samoistnych posiadaczy nieruchomości, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających na terenie Gminy Świnna nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z p.zm)
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/223/2005
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych gminy Świnna.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/222/2005
w sprawie: opłaty administracyjnej na obszarze gminy Świnna, za czynności urzędowe wykonywane przez jej organy.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/221/2005
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Świnna.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/220/2005
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do poboru podatku od posiadania psów.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/219/2005
w sprawie: rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2005-12-08 Symbol:  XXXVIII/218/2005
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.
Licznik odwiedzin: 2813936 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony