Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-12-29 Symbol:  XLII/250/10
zmiany uchwały NrXXI/124/2008 Rady Gminy Świnna z dnia 5 czerwca
2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnna do realizacji projektu systemowego pt. „Start w lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2009-12-29 Symbol:  XL/245/09
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
2009-12-29 Symbol:  XL/244/09
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
2009-12-29 Symbol:  XL/243/09
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2009-12-29 Symbol:  XL/242/09
sprzedaży działki położonej w Trzebini.
2009-12-29 Symbol:  XL/241/09
zmiany załącznika Nr 13 – „ Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na rok 2009” , do uchwały budżetowej Nr XXVII/171/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2009-12-29 Symbol:  XL/240/09
zmiany załącznika: Nr 4a – „Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2009” do uchwały budżetowej Nr XXVII/171/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2009-12-29 Symbol:  XL/238/09
zmian budżetu gminy Świnna na rok 2009
2009-12-24 Symbol:  XXXIX/236/09
zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2009
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/237/09
zaopiniowania zaktualizowanego planu aglomeracji Żywiec w części dotyczącej Gminy Świnna
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/235/09
zmian budżetu gminy Świnna na rok 2009 oraz załącznika Nr 4a do uchwały
budżetowej gminy.
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/234/09
ustalenia opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie
obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna .
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/233/09
określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/232/09
wprowadzenia na rok 2010 opłaty od posiadania psów , zasad ustalania i
poboru oraz terminu płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania
2009-11-24 Symbol:  XXXIX/231/09
rocznych stawek podatku od środków transportowych .

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 2814032 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony