Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-12-28 Symbol:  III/21/10
W sprawie: zaciągnięcia w 2011 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji w Pewli Małej”.
2010-12-28 Symbol:  III/20/10
W sprawie: zaciągnięcia w 2011 r. pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji w Pewli Małej”
2010-12-28 Symbol:  III/ 23 /10
Uchwała - Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
2010-12-28 Symbol:  III/ 15 /10
W sprawie: utworzenia instytucji wydzielonego rachunku samorządowych
jednostek oświatowych, określenia źródeł ich dochodów oraz wydatków
nimi finansowanych
2010-12-13 Symbol:  II/12 /10
W sprawie : nabycia działek położonych w Pewli Małej.
2010-08-30 Symbol:  XLIX/281/10
przystąpienia do projektu :"System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP II)"
2010-08-30 Symbol:  XLIX/280/10
nabycia działki położonej w Trzebini.
2010-08-10 Symbol:  XLVIII/279/10
zmiany załącznika Nr 12 – „ Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na rok 2010” , do uchwały budżetowej Nr XL/246/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.`
2010-08-10 Symbol:  XLVIII/278/10
Planu Odnowy Miejscowości Pewel Ślemieńska.
2010-08-10 Symbol:  XLVIII/277/10
zmiany uchwały Nr XXIX / 179 / 09 z dnia 27 marca 2009 w sprawie
sprzedaży działek położonych w Świnnej.
2010-07-29 Symbol:  XLVII/275/10
zmiany załącznika Nr 4a – „Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2010”, do uchwały budżetowej Nr XL / 246 / 2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010-07-29 Symbol:  XLVII/274/10
zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XL 246 / 2009 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010-07-29 Symbol:  XLVII/273/10
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Prace wykończeniowe w budynku OSP Świnna z przeznaczeniem na międzypokoleniowe centrum folkloru i rzemiosła artystycznego wraz z budową przed budynkiem ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci” , na rok 2010
2010-07-09 Symbol:  XLVI/272/10
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania
p.n. „Ochrona wód zbiornika żywieckiego poprzez budowę sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowości Pewel Mała i Pewel Ślemieńska”
2010-07-09 Symbol:  XLVI/271/10
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 2365154 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony