Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-12-29 Symbol:  XVIII/106/11
W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
2011-12-29 Symbol:  XVIII/105/11
W sprawie: zmiany uchwały Nr III/21/10 Rady Gminy Świnna z dnia 28.12.2010 r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji w Pewli Małej”.
2011-12-29 Symbol:  XVIII/104/11
W sprawie : zmiany załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej Nr III/25/10 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011-12-29 Symbol:  XVIII/103/11
W sprawie: zmiany załączników : Nr 4a i Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/25 /10 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011-12-29 Symbol:  XVIII/102/11
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011
2011-12-29 Symbol:  XVIII/101/11
W sprawie : zmian budżetu gminy Świnna na rok 2011
2011-12-20 Symbol:  XVII/99/11
W sprawie : zmian budżetu gminy Świnna na rok 2011
2011-12-20 Symbol:  XVII/98/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Świnna z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna
2011-12-20 Symbol:  XVII/97/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/11 Rady Gminy Świnna z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od
podatku
2011-12-20 Symbol:  XVII/100/11
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2011.
2011-12-09 Symbol:  XVI/96/11
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011
2011-12-09 Symbol:  XVI/95/11
W sprawie : zmian budżetu gminy Świnna na rok 2011
2011-12-09 Symbol:  XVI/94/11
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny
2011-11-30 Symbol:  XV/93/11
W sprawie : zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Świnna
2011-11-30 Symbol:  XV/90/11
w sprawie ustalenia na rok 2012 wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie
obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 2813966 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony