Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-12-27 Symbol:  XXXIII/189/12
W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
2012-12-27 Symbol:  XXXIII/188/12
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2013
2012-12-27 Symbol:  XXXIII/187/12
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r
2012-12-20 Symbol:  XXXII/186/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/164/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od
podatku
2012-12-20 Symbol:  XXXII/185/12
w sprawie : nabycia działki położonej w Rychwałdku
2012-12-20 Symbol:  XXXII/184/12
w sprawie : nabycia działki położonej w Rychwałdku
2012-12-20 Symbol:  XXXII/183/12
w sprawie: zmiany załącznika Nr 4a i 8 do uchwały budżetowej Nr XVIII/107/11 Rady
Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012-12-20 Symbol:  XXXII/182/12
w sprawie : zmian budżetu gminy Świnna na rok 2012
2012-12-20 Symbol:  XXXII/181/12
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012-12-20 Symbol:  XXXII/180/12
w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które jedynie częściowo są zamieszkałe przez mieszkańców.
2012-12-20 Symbol:  XXXII/179/12
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2012-12-20 Symbol:  XXXII/178/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012-12-20 Symbol:  XXXII/177/12
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012-12-20 Symbol:  XXXII/176/12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012-12-20 Symbol:  XXXII/175/12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 2365141 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony