Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-27 Symbol:  XLIX/274/13
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2013-12-27 Symbol:  XLIX/273/13
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2014
2013-12-27 Symbol:  XLIX/272/13
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2013.
2013-12-27 Symbol:  XLIX/271/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
2013-12-27 Symbol:  XLIX/270/13
w sprawie: zmiany załącznika Nr 2d do uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2012 r.
2013-12-27 Symbol:  XLIX/269/13
w sprawie: zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2013 r. oraz załącznika Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
2013-12-27 Symbol:  XLIX/268/13
w sprawie: zmian budżetu gminy Świnna na rok 2013 oraz załącznika Nr 3 do uchwały
budżetowej Nr XXXIII/188/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
2013-12-27 Symbol:  XLIX/267/13
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych
gminy
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/266/13
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/264/13
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/162/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Świnna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych
komisji wyborczych
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/263/13
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/12 Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/262/13
w sprawie : przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Świnna
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/261/13
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/260/13
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świnna na lata 2014-2016
2013-12-12 Symbol:  XLVIII/259/13
w sprawie : zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/188/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2012 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 2813950 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony