Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-31 Symbol:  XX/93/15
w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Świnna na lata 2015 - 2022”
2015-12-29 Symbol:  XIX/92/15
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2015-12-29 Symbol:  XIX/91/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2016
2015-12-29 Symbol:  XIX/90/15
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna, oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015-12-29 Symbol:  XIX/89/15
w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową nr 1415 S na odcinku o długości 1 000 mb w km 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu.
2015-12-29 Symbol:  XIX/88/15
w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową nr 1428 S na odcinku o długości 298 mb w km 2+865 do km 3+163 w miejscowości Trzebinia oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu.
2015-12-29 Symbol:  XIX/87/15
w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
2015-12-29 Symbol:  XIX/86/15
W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
2015-12-29 Symbol:  XIX/85/15
w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/19/14 Rady Gminy Świnna z dnia
30 grudnia 2014 r.
2015-12-29 Symbol:  XIX/84/15
w sprawie zmiany załącznika Nr 2c oraz załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III/19/14 Rady Gminy
Świnna z dnia 30 grudnia 2014r.
2015-12-17 Symbol:  XVIII/83/15
w sprawie zmian w budżecie gminy Świnna na rok 2015
2015-12-17 Symbol:  XVIII/82/15
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2015
2015-12-14 Symbol:  XVII/81/15
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2015
2015-12-03 Symbol:  XVI/80/15
W sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
2015-12-03 Symbol:  XVI/79/15
w sprawie zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/19/14 Rady Gminy Świnna z dnia
30 grudnia 2014r

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 2813935 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony