Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-12-29 Symbol:  XXXI/140/16
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016-12-29 Symbol:  XXXI/139/16
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2017
2016-12-29 Symbol:  XXXI/138/16
w sprawie wprowadzenia na rok 2017 opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna
2016-12-29 Symbol:  XXXI/137/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na 2017 r.
2016-12-29 Symbol:  XXXI/136/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Świnna na lata 2017-2021
2016-12-29 Symbol:  XXXI/135/16
w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna, oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016-12-29 Symbol:  XXXI/134/16
w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek
budżetowych Gminy Świnna
2016-12-29 Symbol:  XXXI/133/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XIX/91/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016-12-29 Symbol:  XXXI/132/16
w sprawie zmiany załączników Nr 2c i Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIX/91/15 Rady Gminy Świnna
z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016-12-01 Symbol:  XXX/131/16
w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2016
2016-12-01 Symbol:  XXX/130/16
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świnna
2016-12-01 Symbol:  XXX/129/16
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Świnna
2016-12-01 Symbol:  XXX/128/16
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świnna
2016-12-01 Symbol:  XXX/127/16
w sprawie wprowadzenia na rok 2017 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej
pobierania
2016-12-01 Symbol:  XXX/126/16
w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 2814071 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony