Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-28 Symbol:  XLIV/216/17
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017-12-28 Symbol:  XLIV/215/17
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2018
2017-12-28 Symbol:  XLIV/214/17
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na 2018 r.
2017-12-28 Symbol:  XLIV/213/17
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/197/17 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017-12-28 Symbol:  XLIV/212/17
w sprawie zmiany załączników: Nr 2c i Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXI/139/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017-12-28 Symbol:  XLIV/211/17
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXI/139/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017-12-28 Symbol:  XLIV/210/17
w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXI/139/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017-12-14 Symbol:  XLIII/209/17
w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/184/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nabycia służebności przesyłu
2017-12-14 Symbol:  XLIII/208/17
w sprawie zmian w planie budżetu gminy Świnna na rok 2017
2017-12-14 Symbol:  XLIII/207/17
w sprawie zmian w planie dochodów budżetu gminy Świnna na rok 2017
2017-12-14 Symbol:  XLIII/206/17
w sprawie nabycia działki położonej w Pewli Małej
2017-12-14 Symbol:  XLIII/205/17
w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017-11-29 Symbol:  XLII/204/17
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Świnna na rok 2017
2017-11-29 Symbol:  XLII/203/17
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Świnna
2017-11-29 Symbol:  XLII/202/17
w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 2814059 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony