Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Świnna

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny RADA GMINY ŚWINNA
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny OBWIESZCZENIA
znacznik ozdobny OŚWIATA
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny SPRAWOZDANIA
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
znacznik ozdobny ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EU
znacznik ozdobny Wyniki - udzielenia zamówienia
znacznik ozdobny PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Nieruchomości - przetargi
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny DRUKI - STYPENDIA / MŁODOCIANI
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Obrona Cywilna
Inne
znacznik ozdobny Formularze do pobrania
znacznik ozdobny TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-27 Symbol:  IV/37/18
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
2018-12-27 Symbol:  IV/36/18
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2019
2018-12-27 Symbol:  IV/35/18
w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 Rady Gminy Świnna za dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
2018-12-27 Symbol:  IV/34/18
w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świnna w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w stołówkach szkolnych” na lata 2019-2023
2018-12-27 Symbol:  IV/33/18
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pzeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na 2019 r.
2018-12-27 Symbol:  IV/32/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 2c oraz Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-12-27 Symbol:  IV/31/18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018-12-27 Symbol:  IV/29/18
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świnna
2018-12-13 Symbol:  III/28/18
w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018-12-13 Symbol:  III/27/18
W SPRAWIE ZMIANY WPF
2018-12-13 Symbol:  III/26/18
w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych
2018-12-13 Symbol:  III/25/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018-12-13 Symbol:  III/24/18
w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018-11-29 Symbol:  II/9/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
2018-11-29 Symbol:  II/8/18
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 2814044 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony